Operational Performance

Mining Concession/ Izin Usaha Pertambangan Denominator / Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Number of Consession/ Jumlah IUP Unit 129 127 127 127 126
Mining area/ Luas Wilayah Penambangan Hectare 473,401 473,388 473,388 473,388 473,310.52
Tin reserves/ Jumlah Cadangan Ton 415,359 327,520 282,312 300,031 333,687
Tin reservession/ Jumlah Sumber Daya Ton 1,043,633 1,035,780 823,420 919,098 911,571
Production Performance/ Kinerja Produksi Denominator/ Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Tin ore production/ Total Produksi Bijih Ton Sn 46,452 83,502 39,757 24,670 20,079
Tin metal production/ Produksi Logam Timah Metrik Ton 33,444 76,389 45,698 26,465 19,825
Tin metal sales/ Volume Penjualan Logam Timah Metrik Ton 33,818 67,704 55,782 26,602 20,805
Average selling price/ Harga Jual Rata-rata AS$/ton 20,205 18,569 17,215 32,619 31,474

Tin In Concentrate Production

Ton Sn

 • 2018

  44,514
 • 2019

  83,502
 • 2020

  39,757
 • 2021

  24,670
 • 2022

  20,079

Production of Refined Tin

MTon

 • 2018

  33,444
 • 2019

  76,390
 • 2020

  17,215
 • 2021

  26,465
 • 2022

  19,825

Sales of Refined Tin

MTon

 • 2018

  33,818
 • 2019

  67,704
 • 2020

  45,698
 • 2021

  26,602
 • 2022

  20,805

Average Selling Price

USD/MTon

 • 2018

  20,205
 • 2019

  18,569
 • 2020

  55,782
 • 2021

  32,619
 • 2022

  31,474